Selasa, Ogos 18, 2009

When you say...


-------------------------------------------


Segalanya ada di sini... di dalam Al-Quran...~

------------------------

Dalam memupuk minat menghayati al-Quran, mari kita merenung bagaimana situasi, pengamatan dan contoh yang ditunjukkan sahabat.

Abdullah bin Mas’ud sering membaca al-Quran di hadapan Rasulullah dan baginda pernah
menangis apabila Abdullah membaca ayat 41 surah al-Nisaa’ lantaran terharu dengan maksud ayat berkenaan.
iaitu

Maka bagaimanakah (halnya orang kafir nanti), apabila Kami mendatangkan seseorang saksi (rasul) dari tiap-tiap umat dan Kami mendatangkan kamu (Muhammad) sebagai saksi atas mereka itu (sebagai umatmu[299]). (AnNisa' ayat 41)

[299]. Seorang nabi menjadi saksi atas perbuatan tiap-tiap umatnya, apakah perbuatan itu sesuai dengan perintah dan larangan Allah atau tidak.

Zaid bin Thabit terkenal sebagai seorang penulis wahyu, penghafal al-Quran dan panel semakan
yang terkenal di kalangan sahabat.

Ummu Salamah dapat menghurai dengan terperinci cara bacaan Rasulullah.

Ubay bin Kaab menangis ketika Rasulullah membacakan ayat pertama surah Al-Baiyyinah di
hadapan beliau.

Saidina Ali mengetahui bukan sekadar kedudukan ayat di dalam al-Quran, malah beliau mengetahui secara mendalam sebab penurunan ayat [asbabun nuzul] dan tempat diturunkan ayat al-Quran.

Saidina Umar tertarik memeluk Islam selepas terdengar bacaan ayat al-Quran daripada surah Taha.

Rasulullah terpesona dengan kelunakan suara Abu Musa al-Asyaari dan memuji suaranya umpama suara Nabi Daud a.s.

Demikian secebis daripada ribuan kisah sahabat yang begitu mencintai al-Quran. Umat Islam akan diberi kekuatan dan rahmat sekiranya membaca, mentadabbur (mengamati) dan mengamalkannya dalam kehidupan seharian.

----------------------------------

1.Al Qur’an adalah Kalamullah a.Kitab yang Mubarak (diberkahi)
QS. 6 : 92 b.Menunjuk kepada jalan yang lurus Qs. 17 : 9 c.
Tidak ada sedikitpun kebatilan di dalamnya QS. 41: 42

2. Membaca Al Qur'an adalah sebaik-baik amal perbuatan.
Rasulullah bersabda : "Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar dan mengajarkan AL Qur'an" HR Al Bukhariy dari Utsman bin Affan.

3. Al Qur'an akan menjadi syafi' penolong di hari kiamat.
Rasulullah bersabda : Bacalah Al Qur'an sesungguhnya ia akan menjadi penolong pembacanya di hari kiamat " HR Muslim dari Abu Umamah.

4. Beserta para malaikat yang mulia di hari kiamat.
Sabda Nabi : "Orang yang membaca Al Qur'an dan dia lancar membacanya akan bersama para malaikat yang mulia dan baik. Dan orang yang membaca Al Qur'an dengan terbata-bata, ia mendapatkan dua pahala " Muttafaq alaih dari Aisyah ra.
5. Aroma orang beriman.
Sabda Nabi : "Perumpamaan orang beriman yang membaca Al Qur'an adalah bagaikan buah utrujah, oromanya harum dan rasanya nikmat.....
6. Penyebab terangkatnya kaum. Sabda Nabi :
"Sesungguhnya Allah akan mengangkat suatu kaum dengan kitab ini dan akan menjatuhkannya dengan kitab ini pula" HR Muslim dari Umar bin Khatthab.

7. Turunnya rahmah dan sakinah.
Sabda Nabi : "Tidak ada satu kaum yang mereka sedang berdzikir kepada Allah, kecuali para malaikat akan mengitarinya, dan rahmat Allah akan tercurah kepadanya, dan sakinah (kedamaian) akan turun di atasnya, dan Allah akan sebutkan mereka pada malaikat yang ada di sisi-Nya. HR. At Tirmidziy dan Ibn Majah dari Abu Hurairah dan Abu Said.


8. Memperoleh kebajikan yang berlipat ganda.
Dari Ibnu Mas'ud ra berkata : Rasulullah SAW bersabda:"Barang siapa yang membaca satu huruf dari Kitabullah, maka ia akan memperoleh satu hasanah (kebajikan). Dan satu hasanah akan dilipat gandakan menjadi sepuluh, saya tidak katakan alif lam mim satu huruf, akan tetapi ali satu hurf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. HR At Tirmidziy
9. Bukti hati yang terjaga.
Dari Ibn Abbas ra berkata : Rasulullah SAW bersabda : "Sesungguhnya orang yang di hatinya tidak ada sesuatupun dari Al Qur'an, maka ia bagaikan rumah kosong. HR At Tirmidziy.

Wallahu a'lam.

http://kaderisasi.pks.or.id
0 comments: